Det extra i livet

Kultur

Kultur ger oss det där extra i livet. Ögonblicken av intryck och beröring, av glädje eller bestörtning när vi ser, hör och skapar något utöver det vanliga.

Kultur är, till skillnad mot natur, det vi människor skapar och har skapat. Kultur är mycket; musik, konst, litteratur, att umgås. Utan kultur är det svårt att leva. Kultur kan ärvas och bli ett kulturarv. Ett kulturarv är något alldeles extra från en särskild epok, något vi oftast beundrar och kanske har som ideal.

Att måla med äggoljetempera är att vara med i kulturarvet. Tempera är den äldst kända bevarade färgtypen.

Läs mer om äggoljetempera  i kulturarvet!